Tel.: (+34) 943 534 307 sakona@sakona.es

Adimen lehiakorreko prozesuko ezarpena antolaketaren barruan erabakitzea oso ondo dago, beharbada zuzendari nagusiak enpresak eguneko ohituretatik irten behar duela uler dezan, sormena sustatzea, berritzea, perspektiba baikorragotiko etorkizuna ikusteko oinarria sortzea…

Honek guztiak oso ondo jotzen du, baina galdera da: nondik eraikitzen hasten naiz sistema? Enpresa bakoitzaren eta bere kulturaren eta prozesuei ekiteko formaren mendean egonez, adimen-prozesua garatuko da kontzeptu-mailaren antzeko eran. Batzuek, interakzio askorekiko prozesu konplexuak garatuko dituzte, parte-hartzaile-pilekin eta dokumentuekin…behin abiarazita prozesu burokratiko digeritzea zaila izaten da eta etekin gutxi sortzen dute. Beste enpresa batzuk, aurkako muturrean egon daitezke, prozesu oso sinpleak disenatuz baina negozioaren funtsa jasotzen ez dutenak eta ondorioz batere erabilgarriak ez izatea erabakiak hartzeko ezta ezaguera sortzeko.

Horregatik, adimen lehiakorreko prozesuari ekiteko, Sakonatik hurrengo puntuak beharrezkoak direla ulertzen dugu:

• Monitorizatzeko zein diren faktore gakoak erabakitzeko irizpideak

• Sistemaren helburuak definitzea

• Erlazioa eta prozesuekiko adimen lehiakorreko prozesua berriko ahokadura gaur egun uneko daudenak ikustea

• Erreminta softwareak egokiak edukitzea adimen lehiakorraren ziklo osoa erraz dezatela

• Funtzionamendua eta prozesuaren alde agertzen diren software egokienen erabilera ezagutzea

• Informazio-iturriak egokienak izan daitezkeenak ezagutzea

 

Adimen lehiakorreko prozesua definitzeko faktore gakoak

Monitorizatzeko faktore gakoak definitzeko Porter-eko modeloarengan oinarritutako enpresaren ingurune lehiakorra eraikitzen dugu.Gure modeloan, pisua edo enpresaren estrategia lehiakorreko atal bakoitzaren eragin partikularra kuantifikatzen dugu. Ingurune lehiakorreko definizio hau enpresa bakoitzaren erronka zehatzetako laguntzen diogu merkatu mailan, produktua, ezaguera… honela diseinatzen hasten gara estrategiarekiko lerrokatutako sistema eta bere ingurunearen gakoak.

Geroago, sistema zabaltzen dugu aldagai gakoak irizpidea duten pertsonekin lotu arte, eta aipaturiko eremuko jatorridun informazioak interes nahikoa eta inpakturik duen erabaki ahal izateko egokitutako ezaguera bezala hura enpresaren barruan partekatu ahal izateko.

 

Baliozko katea

Paraleloan enpresaren baliozko kateari buruz aritzen diren gako-hitzetako multzoa definitzen dugu. Baliozko kate honetan saiatzen gara bezeroak edo gure bezeroen erosleak direnak ulertzen, eta berriz produktuko azkeneko eroslea zein den ulertzen. Honela ezagut ditzakegu erosketa-prozesuko, eta araudietako azken fasean dauden aktoreen eragina eta alderdi hauekin lotutako legeria, horrela agente gakoa erosketa-prozesuan konektatzeko. Zuzeneko erlazio nabariak garrantzitsuak edo negozioko gakoak beti ez direla kontuan hartu behar da, sino aquellas otras que aparentemente no están relacionadas con nuestro proceso de compra.

Sakonan laguntzen dizuegu sistema hau era iraunkorrean eraikitzen, enpresa bakoitza informazioa lortu ahal dezala era zehatz eta zalu batean.

0 Comments