Tel.: (+34) 943 534 307 sakona@sakona.es

Hobetzeko neurketak. Hobetu ahal izateko eta hobetzen ari garela jakiteko, beharrezkoak dira adierazleak. Premisa hau, eman dakiokeela gure bizitza pertsonal eta/edo profesionalaren edozein eremuri, Antolaketaren Garapeneko etapa desberdinetako funtsezko ondorioa da.

Produkzioan erabilitako adierazle ohikoenetako bat OEE-a  (Overall Equipment Effectiveness) izan ohi da.

Adierazle honen bitartez hurrengo datuak lortzen dira:

etapas del desarrollo organizacional

 

Abiapuntua planifikatutako denbora da. Egutegi laboralara, txandak, geldialdiak eta programatuta dauden atseden-garaiak edota antzekoak honen dependentzia izaten du.

OEE-a ondo diseinatutako sistema batek, eta parametroetako eta ekoizpenaren emaitzetako informazioa hartuz, baimentzen du lehentasuna ematea eta aspektu gakoak ezagutzea enpresa-emaitzak hobetzeko eraginkortasun eraginkorraren ikuspuntutik.

Enpresa bakoitza OEE-aren printzipio orokor hauetan oinarrituz, bere adierazleak diseinatu behar ditu eta kontrolatzeko parametroa eragiten duen tokian erabakitzea, eta zer parametro diren benetan neurtu behar direnak.

Kontuan izan behar da ere OEE-aren datuek alde batetik, denbora estandarreko prozesuak definitzen duela eta makina-doikuntzak, eta bestetik informazio hau bildu eta  zein diren adierazleak lortzen ditu. Produktu gutxi serializatutako enpresatan eta aldakortasun handiago (Kalitatea, produktu fabrikazio denbora…) dagoen tokietan OEE-a sistema erabiltzea eraginkortasun gutxiago dauka beste enpresa produktu eta prozesu errepetizio handiagoak dauzkatena baino

 

Antolaketaren Garapeneko etapetan neurtzeko OEE-aren datuak

OEE-aren datuek nolanahi ere baimentzen dute instalazioetako eta errendimenduko eraginkortasuna eta fabrikazio-prozesuetan erabilitako denbora ezagutzea. Beste aspektu bat izango da erraztasuna edo ez izatea erabakiak hartzeko eta akzio zuzentzaileak erabiltzea gure sakabanatze-gradua oso handia denean eta gutxi errepikakorra denean.

OEE-aren datuak beste adierazle batzuekin ikusi beharko ditugu eta lagunduko digu ikuspuntu osoago eta zabalagotik enpresaren bilakaera ikustea. Adibidez, adierazle batzuk garraio-epekoak, lantaldeek egindako fakturazioa izan daitezke ( Kg, unitateak neurritan, euroak…). Hura funtsezkoa izaten da, lokalagoarekiko eraginkortasun datuak eta negozio global batekin konbinatzea.

 

Adierazleak ondo analizatzea funtsezkoa izaten da

Adierazle hauekin kontu izan behar da, errendimendu handiko ratioak fabrikazio-operazioetan lehentasuna eman ahal izatea, ez da komenigarria beti, garraio-epeak luzatzen ari daitekeelako eta harekin gehiago fakturatzeko aukerak galtzen. Zentzu honetan erabaki okerrak har daitezke eta fabrika tipoko banaketa funtzionalak diseinatzea eta beretan estututako sistema antolatzaileak, banaketak fabrikan produktuengatik egitea interesgarriagoa izan daitekeenean, eta harekin bezeroentzako entregak optimizatzea, OEE-aren datuen kalterako.

Sakonatik laguntzen dizuegu optimizazioaren bidai zirraragarri honetan eta, antolaketaren errentagarritasun osoa handitzeko, sistema antolatzaile eta adierazgarriak berrantolatzeko.

0 Comments